Obchodní podmínky

 1. Zde uvedené podmínky jsou platné pro internetový obchod www.tuje-zerav.cz (dále prodávající), a vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
 2. Objednání lze provést přímo on-line na našich webových stránkách. V případě výpadku systému lze objednávku poslat jako e-mail na info@tuje-zerav.cz. Nebo ji objednat na uvedeném telefonním kontaktu kde rádi zodpovíme i Vaše dotazy. O dodání zboží budete informováni po zpracování objednávky. Vzhledem k povaze zboží jsou obvyklé 2 dodací termíny – jarní a podzimní termín.
 3. Každou objednávku můžete zrušit do 24 hodin na e-mailu info@tuje-zerav.cz či telefonicky.
 4. Veškeré ceny zboží jsou včetně DPH.
 5. Veškeré objednávky podané prostřednictvím e-shopu jsou závazné.
 6. Kupující je povinen prohlédnout zboží při převzetí od dopravce. Pokud je zjištěno poškození, je v zájmu kupujícího sepsat případné poškození v přítomnosti dopravce.
 7. Odpovědnost za škody na rostlinách při přepravě nese dopravce. Podepsáním převzetí zboží kupující stvrzuje převzetí zboží v nepoškozeném stavu. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
 8. Reklamace vyřizujeme v souladu s obchodním zákoníkem.
 9. Kupujícímu nepřísluší práva se zárukami, jestliže nebyly dodrženy obvyklé způsoby užití zboží, nebo byly na zboží provedeny úpravy či zásahy, nebo došlo k poškození zboží hrubou nedbalostí, nebo nešetrným zacházením.
 10. Odběratel je povinen zaplatit dodavateli kupní cenu řádně a včas. Není-li stanoveno jinak, je povinen odběratel zaplatit kupní cenu hotově, při dodání zboží. Při každé dodávce zboží vystaví dodavatel fakturu, nebo daňový doklad, který zašle se zbožím. Zboží zůstává vlastnictvím dodavatele do doby úplného uhrazení dodávaného zboží. Bezhotovostní platby jsou považovány za splněné teprve připsáním částky na účet dodavatele.
 11. V případě, že zákazník chce zboží reklamovat, musí nejprve prostřednictvím e-mailu sdělit, že bude zboží reklamovat. Potom musí zboží řádně zabalit a zaslat na vlastní náklady na adresu prodávajícího. K reklamovanému zboží musí zákazník přiložit písemné sdělení o důvodu uplatnění reklamace a kopii dokladu o zaplacení.
 12. V případě uznání reklamace budou peníze za zboží vráceny kupujícímu převodem na jeho účet. Proto, prosíme, při reklamaci uvádějte své číslo účtu.
 13. Zboží, které posíláte k reklamaci nikdy nezasílejte na dobírku, nebude přebráno
 14. Velice si vážíme vaší důvěry a zavazujeme se, že budeme chránit vaše data, která musela být uvedena při realizaci objednávky. Vaše data budou využita pouze provozovatelem internetového obchodu a to pouze pro účely přímé komunikace s vámi. Vaše data nebudou v žádném případě poskytnuta třetí osobě.
 15. Provozovatelé e-shopu:
  Mgr. Jiří Špaček, Názovská 10, 100 00 Praha 10
  Ing. Zdeněk Červinka, U Hřiště 1350, 250 88 Čelákovice